Quiz Dla Pana Sitka

Zadanie 1: Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania


stanowego
funkcyjnego
logicznego
imperatywnego

Zadanie 2: Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?


GIF
JPEG
BMP
RAW

Zadanie 3: W kodzie PHP znak "//" oznacza


początek skryptu
operator alernatywy
operator dzielenia całkowitego
początek komentarza jednoliniowego

Zadanie 4: Dana jest tabela programiści o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia


SELECT SUM(ilosc_kodu) FROM programisci;
SELECT SUM(ocena) FROM ilosc_kodu;
SELECT COUNT(programisci) FROM ilosc_kodu;
SELECT MAX(ilosc_kodu) FROM programisci

Zadanie 5: Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA... ma za zadanie


usunięcie tabeli USA
modyfikację tabeli USA
nadpisanie starej tabeli USA
utworzenie nowej tabeli USA

Zadanie 6: Certyfikat SSL jest stosowany do


zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie
zidentyfikowania właściciela domeny
deszyfracji transmitowanych danych
blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie

Zadanie 7: W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku jako podkładu muzycznego NIE wykorzystuje się atrybutu


loop="10"
balance="-10"
href="C:/100.wav">
volume="-100"

Zadanie 8: Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę


iConji
webicon
favicon
emoticon

Zadanie 9: Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano


przeglądarkę internetową
serwer WWW z interpreterem PHP
serwer WWW z serwerem MySQL
serwer WWW, parser PHP oraz serwer MySQL

Zadanie 10: Kod: SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie:


imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat
imion, numerów PESEL i wieku osób z przedziału od 18 do 30 lat
imion, numerów PESEL i wieku osób posiadających powyżej 30 lat
imion, numerów PESEL i wieku osób w wieku równym 18 lub 30 lat